დიზაინ ჰაუსი

ემიგრაციიდან დაბრუნებულ საქართველოს  88 მოქალაქეს შემოსავლის წყაროს გაჩენის, დასაქმებისა და თვითდასაქმების ხელშეწყობისთვის  გრანტი გადაეცემა, – ამის სესახებ საინფორმაციო სააგენტო BUSINESS TIME-ს დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოდან აცნობეს. 

მათივე ცნობით, დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარების სახელმწიფო პროგრამას დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო ახორციელებს და მის მიზანს  რეინტეგრაციის პროცესის მხარდაჭერა წარმოადგენს.
 
პროგრამის მონაწილეები საქმიანობის წამოწყებისა თუ გაფართოებისთვის  საჭირო ტექნიკასა და  ინვენტარს თავადვე არჩევენ. მნიშვნელოვანია, რომ  სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ მათ გაუჩნდეთ შემოსავლის წყარო და აღარ მოუწიოთ ქვეყნის
დატოვება.
 
საშემოსავლო პროექტების დაფინანსების მსურველთა განაცხადების მიღებას  სააგენტო წელიწადში ორჯერ აცხადებს. სარეინტეგრაციო დახმარების სახელმწიფო პროგრამა პროფესიული განათლების ხელშეწყობას, სამედიცინო დახმარებითა და დროებითი საცხოვრებლით
უზრუნველყოფასაც ითვალისწინებს. დაბრუნებული მიგრანტების სია, რომლებსაც გრანტი გადაეცემათ სააგენტოს ვებგვერდზე გამოქვეყნდა.
ავტორი
მირანდა შურღაია
262